Kommissionen meddelar 100.000.000 € anslås till innovation och innovationspriser. "Fast Track till innovation" (FTI) delar ut fem utmärkelser för innovation inom Horisont 2020. FTI syftar till att stödja EU: s ekonomi genom att erbjuda innovativa företag och organisationer bidrag för att ge en slutlig push för att få bra idéer till marknaden. Priserna erbjuder en belöning för tekniska genombrott av stort samhällsintresse. För mer information http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_en.htm

Den 17 juni anordnade Region Blekinge en informationsdag om den nya programperioden för EU-medel. Intresset var stor och ca120 personer kom för att höra mer. För de som missade seminariet finns en sammanställning över ett urval fonder och program man gjort - med utgångspunkt i sådant som bidrar till regional och lokal utveckling.

Läs mer här (den ligger längst ned i högerkolumnen)

Resultatet av EU-valet blev några förändringar. I EU-parlamentet förlorade EPP (de konservativa och kristdemokraterna) makt till S&D (socialisterna). Man kan också konstatera att de federala krafterna tappade mark till förmån för EU-kritiska, nationalistiska och partier från extremvänstern.

De konservativa är fortfarande största partigrupp och har nominerat Juncker som ordförande för den nya kommissionen. Sannolikt dröjer det en bra tid in på hösten innan den nya kommissionen är på plats och fungerar operationellt.