På tisdag den 1 juli kommer EU-kommissionen att anta ett paket om cirkulär ekonomi, hållbar mat samt byggnader. Paketet kommer att se över den gällande avfallslagstiftningen och föreslå nya mål för avfallsflöden. EU-kommissionen förespråkar högre återvinningsmål för EU:s medlemsländer. Vissa regioner i medlemsländerna uppnår redan 70 % återvinningsgrad och EU-kommissionen vill komma överrens om målet att samtliga EU-länder ska uppnå denna nivå till 2030.

 


Idag och imorgon håller Småland Blekinges kontor en konferens för våra huvudmän. Syftet med konferensen är att samla regionens politiker för att uppdatera statusen på aktuella intresseområden i Bryssel samt hålla ett styrgruppsmöte. Under dagen har presentationer hållts av b.la EU-parlamentarikern Marit Paulsen (fp), representant från Vinnova och Maria Iglesias från KEA. På kvällen hålls ett mingel där deltagarna kommer att presenteras för brysselkontorets samarbetspartner där möjlighet finns för att ytterligare stärka existerande nätverk. 

 

Marit Paulsen på Småland Blekinges styrgruppskonferens

Henrik Ny och Ihsan Zakri från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har varit på besök i Bryssel för att presentera GreenCharge Europa. GreenCharge Europa är fortfarande i utvecklingsstadiet men ett liknande projekt sker redan på hemmaplan som leds av Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i samarbete med universitet, forskningsinstitut, kommuner, landsting, regionförbund och privata företag för att arbeta fram gemensamma hållbara lösningar till introduktionen av elfordon & elladdningsinfrastruktur. Projektet inriktar sig på stora och små städer runt om i Europa där behovet av effektiva energilösningar finns för att täcka transportbehovet. GreenCharge Europa syftar till att stärka förutsättningarna för en hållbar infrastruktur i Europa, genom att ta fram regionala hållbarhetslösningar som går att replikera för att hjälpa europeiska lokala myndigheter att utveckla prisvärda och hållbara lösningar till dagens transport- och energisystem