EU-institutionen Regionkommittén uppmanar lokala-, regionala- och andra intressenter att ge återkoppling på det föreslagna Interreg-programmet för 2014-2020.


Småland-Blekinge är medlemmar i det brysselbaserade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) som varje år anordnar en större konferens i Bryssel. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för lokala-, regionala, och nationella nivån samt EU-institutioner och andra intressenter. Den 3 april är dags för 2014 års konferens som fokuserar på kultur och kreativa näringar samt dess drivkrafter. Programmet är ännu inte offentligt, men det kan vara en god idé att reservera datumet i kalendern redan nu. Har ni frågor om evenemanget, kontakta Sven Kastö på:

sven.kasto@smalandblekinge.eu eller +32-488 80 49 43

Den 1 januari startade EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Programmet som är världens största satsning på forskning och innovation har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt arrangerar VINNOVA nationella informationsmöten om de olika tematiska delarna av ramprogrammet.