Ta chansen och delta i EU kommissionens tredje årliga fototävling Europe in my Region.  

Tävlingen sker via kommissionens facebooksida och pågår mellan den 12 juni – 24 augusti 2014. Syftet är att höja medvetenheten hos EU:s befolkning om alla de projekt som har finansierats som en del av regionala strategin.

De topp 100 framröstade bilderna kommer tillsammans med 50 övriga ”wildcards” att bedömas av tre professionella fotografer som väljer ut tre vinnare. Vinnarna kommer att bli tilldelade sina priser under Open Days 2014 i Bryssel i oktober.

Glöm inte att använda hashtaggen #EUmyRegion när du lägger ut dina bilder.

För mer information och att delta, klicka här.

Lycka till!


Erasmus för unga entreprenörer erbjuder unga entreprenörer hjälp med att bygga upp sin verksamhet internationellt. Programmet som är en del av EU kommissionens Erasmus+ program letar nu efter mellanhandsorganisationer som är intresserade av att vara delaktiga i processen på lokal och regional nivå. 

Intresset för den maritima och kustnära miljön ökar alltmer, inte bara bland länen i Småland-Blekinge, utan intresset gäller även i ökande grad EU-kommissionen. Även om alla initiativ från EU:s håll påverkas definitivt Småland-Blekinges maritima politik.

Den 8 maj presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för innovation inom den ”blå ekonomin”. EU:s marina eller ”blå” ekonomi är en betydande sektor, med över 5 miljoner anställda inom olika sektorer såsom fiske, transporter, marin bioteknik samt förnybara havsbaserade energikällor. En utmaning som finns inom denna sektor är kompetensbristen inom vindkraft. 2012 svarade sektorn för havsbaserad energi för 10 % av den årliga vindkraftskapaciteten, och den sysselsatte 58 000 personer direkt och indirekt i Europa. Det uppskattas att den havsbaserade vindkraften 2020 kommer att svara för 30 % av den installerade vindkraftskapaciteten. En ytterligare utmaning är att ca 30 % av den europeiska havsbottnen ännu inte kartlagts. Kommissionen menar på att en bättre förståelse för vad som händer under havsytan kommer att ge större kunskaper om havets resurser och hur dessa kan utnyttjas på ett hållbart sätt. Därmed är syftet med den framtagna handlingsplanen är att bidra till en hållbar användning av havets resurser och stimulera tillväxt och sysselsättning i Europa.

 

Läs pressmeddelandet här