I samband med Open Days-ett nätverksevent för regioner som hålls i Bryssel under oktober-kommer Regionkommittéen att arrangera en gratis nätbaserad 8 veckorsutbildning för lokala och regionala tjänstemän med koppling till EU-frågor. Kursen kommer att fokusera på hur regioner bidrar till att skapa policy i EU. Kursen kommer att hållas på engelska.

 Denna kurs kan vara en möjlighet för att utbilda deltagare i styrgrupp, chefsgrupp, kontaktpersonsgrupp, projektägare, nyckelpersoner och andra intresserade i din region.

En undersökning av hur deltagare ser kursen har sänts till oss. Om du är intresserad av att delta i kursen , fyll gärna i regionkommitténs formulär https://www.surveymonkey.com/s/JKDL33F

Är du intresserad av att delta? Kontakta regionkommittén med din intresseanmälan på epostadress welcome@cor.europa.eu.

 


Jönköping stad är den sjätte smartaste staden av 77 medelstora europeiska städer som granskats av forskare på Wiens tekniska universitet. Begreppet ”smart cities” eller smarta städer på svenska innebär att man använda resurser, teknologi, och kunnande på ett effektivt och hållbart sätt.