I samband med den Europeiska språkdagen som firas runt om i Europa den 26 september varje år ordnas en tävling för gymnasieelever. Syftet med språkdagen är att uppmärksamma vikten av språkinlärning samt uppmuntra till ett livslångt lärande av språk. Tävlingen går ut på att skapa en tecknad serie med bild och text på temat språk och kommunikation. Serien ska innehålla mellan en och tre rutor och får max vara A3-storlek. Serien ska vara på ett språk som talas i Europa med undantag för svenska och engelska. Den måste även översättas till antingen svenska eller engelska men det är endast serien i originalspråk som ligger till grund för juryns beslut. Första pris är ett presentkort på en språkresa utomlands.

Skicka in ditt bidrag senast den 16 september till:

Goethe-Institut
Att. Viktor Englund
Bryggargatan 12 A
111 21 Stockholm

För mer information om tävlingen kontakta Aya Hijazi


 

 

Kommissionen nu förbereder förändringar av strukturfondernas utvärderingskriterier till att få skarpare krav på bevakande av att medlen inte anslås till projekt som har en negativ inverkan på biodiversitet. 

Den 18 mars höll Art Line vernissage hos iMAL Center for Digital Cultures and Technology i Bryssel. Projektledare Torun Ekstrand bjöd in till utställningen som en sista del av det tre år långa internationella konstsamarbetsprojektet.

I projektet ingick konstnärer från fem olika Östersjöländer; Polen, Sverige, Litauen, Tyskland och Ryssland. Sammanlagt var 14 olika partners involverade i projektet som skapar nätverk och infrastruktur genom konst. Gemensamt för alla projekt är en nyfikenhet på hur det offentliga rummet kan användas som plattform för tillfällig konst. Projektet fokuserar på hur teknologi kan användas för att skapa konstyttringar kring vårt förflutna och samtid kring livet vid havet i Östersjön.

Totalt har Art Line haft 16 vernissager, 20 workshops, 16 seminarier och 18 utställningar i de fem olika länderna, samt på fartyg mellan länderna. På utställningen i Bryssel presenterades 9 av dessa projekt.

Art Line har en omfattande webbaserad katalog där samtiga konstprojekt finns dokumenterade. För mer information om Art Line, klicka här