För våra huvudmän på hemmaplan är vikten av samarbete mellan olika organisationer i länet men även samarbete mellan länen viktigt då det bland annat bygger upp framtida nätverk för möjligheten att genomföra projekt som är ett starkt verktyg för att tillsammans tackla Europas samhälleliga utmaningar. Dessutom handlar samarbetet i Europa mer om att samla samhällskompetenser från olika länder som tillsammans kan bidra med att möta de utmaningar som Europa står inför. Utan ett gränsöverskridande samarbete i Europa får enskilda aktörer svårt att genomföra nödvändiga strukturförändringar. Därför slöt en delegation Kalmar och Kronobergs län sig samman och åkte gemensamt ner till Bryssel för att hämta inspiration från andras erfarenheter och hur andra sammanslutna aktörer arbetar tillsammans, främst inom hälsoområdet där huvudmännen har flera gemensamma beröringspunkter.


P.g.a. tekniska bekymmer har hemsidans kalender legat nere i några dagar. Kalendern är nu återställd och finns nu, för tillfället, tillgänglig i ett annat format än tidigare uppe på höger sida. För intresset att följa Småland-Blekinges aktiviteter här nere i Bryssel kan ni välja att kopiera särskilda evenemang eller seminarier till er egna Google-kalender. För vidare information om ett särskilt seminarium eller önskemål att delta på särskild konferens, ta då gärna kontakt med oss på Brysselkontoret.