Den 5/2 -14 kl.13.30–15.30 kommer Science|Business Inovation Board sända direkt via webben från sin konferens i Bryssel på temat Innovativa regioner: Hur kan EU stödja regional tillväxt?

Styrelsens medlemmar samt EU kommissionären Johannes Hahn, ansvarig för regional policyutveckling, deltar under paneldiskussionen samt en frågestund.

Frågor som kommer att diskuteras berör:

   - Bästa utövningarna av regional innovation 

   - Hur man använder strukturfonder för att generera ekonomisk avkasning

   - Smart specialisering

   - Hur man skapar grupperingar kring ett/flera universitet

För mer information samt för att delta, Klicka här

Observera att anmälan krävs för att få tillgång till sändningen. 

EU kommissionär Johannes Hahn. 


 

 

Måndagen 3/2 påbörjade vi vår praktik på Småland-Blekinges Brysselkontor. Nedan finner ni en kort presentation om vilka vi är och vad vi vill åstadkomma.

Till vänster står Aya Hijazi. Hon är från Uppsala och har nyligen avlagt en examen i ekonomi vid Uppsala universitetet. Hon har ett gediget intresse för globalt samarbete, i synnerhet det europeiska samarbetet i EU. Med denna praktik önskar hon erhålla en bredare kunskap om EU:s inflytande på regional nivå och få en större inblick i hur detta arbete går till.

Till höger står Cecilia Sjölund, ifrån Linnéuniversitet i Växjö som studerar kandidatprogrammet Internationell administration med språk, inriktning Engelska, med ambition att avlägga en master i statsvetenskap.  Efter en utlandstermin i Changchun, Kina, är hon nu här i Bryssel och ser fram emot att få ta del av EU:s genomslagskraft på regional nivå, så väl som på en mellanstatlig nivå.

Vi ser båda framemot vår tid här på Småland-Blekinges Brysselkontor och hoppas kunna vara till nytta för verksamheten. För frågor och kontakt kan du ringa oss på + 32 (0) 2 501 53 61. Det går även bra att mejla till oss på aya.hijazi@smalandbleking.eu eller cecilia.sjolund@smalandblekinge.eu

 Med vänliga hälsningar,

 Aya och Cecilia 

EU-institutionen Regionkommittén uppmanar lokala-, regionala- och andra intressenter att ge återkoppling på det föreslagna Interreg-programmet för 2014-2020.