Den 10 januari 2007 föreslog EU-kommissionen ett paket om energi och klimatförändringar som skulle leda till att EU på allvar trappar upp kampen mot klimatförändringar. Ett av förslagets initiativ var att EU-länderna skulle minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer.


Regionkommittén uppmanar regioner och kommuner runt om i Europa som har en framåtblickande enteprenörsstrategi till att söka Europeiska Entreprenörsregioner (EER). Priset är till för att belöna regioner med medial uppmärksamhet som lyckas uppnå ett regionalt entreprenörsklimat.