Efter en månads uppskov lämnade Sverige i slutet av maj in sin återhämtningsplan till EU-kommissionen om hur man avser att hantera miljarderna som Sverige kan ta del som en följd av Coronastödpaketet medlemsstaterna kommit överens om. Många har redan tagit del av planen genom utskick från SKR som upplever planen som relativt lättläst och lätt att orientera sig i trots att flera fokusområden förekommer i planens olika kapitel. SKR pekar särskilt ut kapitel två, som tar upp fokusområden för fördelning av Sveriges ca 35 miljarder kr, som det viktigaste kapitlet att läsa kombinerat med kap 3 där regeringen förklarar hur de reformer och investeringar som regeringen vill göra samstämmer med övriga EU-program, till exempel hur synergier med andra EU-program ska kunna uppnås och dubbelfinansiering undvikas.


I veckan träffade EU:s kommissionär för sammanhållning och reformer (tidigare regioner och städer), Elisabet Ferreira, representanter för Europas regionala Brysselkontor. Trots att mötet ägde rum virtuellt var diskussionen relativt öppen. Ferreira betonade inledningsvis att EU:s regionala politik har gjort och kommer fortsätta göra stor skillnad i konsekvenserna av Covid 19. Även om krisen långt ifrån är över, kan visst ljus i tunneln skönjas och hittills har konsekvenserna inte blivit lika allvarliga som de kunde ha blivit enligt Ferreira.