En av prioriteterna för E nya EU-kommissionen är att snabbt få klart en ny och uppdaterad strategi för biologisk mångfald, som inspel till FN:s konferens om biologisk mångfald i Kina oktober 2020. EU:s strategi väntas presenteras i 25-26 mars 2020, och kompletteras med åtgärder sommaren 2021.


För 10 år sedan slog ett nytt kontor upp sina upp sina portar i Bryssel. Bakom stod regionförbunden och lärosätena i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. När Halland gick med antogs dagens namn – Småland Blekinge Halland South Sweden. Här följer en liten historisk tillbakablick.

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2020 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling.