Brexitavtalet trädde i kraft i januari 2021. Bland annat fastställer avtalet handel utan tullar och kvoter, däremot ställs krav på gränskontroll samt på att lämna in tulldeklarationer vid såväl import som export. Som vi uppmärksammat i förgående artikel, verkar det finnas goda skäl till att bevaka utvecklingen av kommissionens förslag Brexit Adjustment Reserve.

Allt fler flaggar för att Kronobergs- och Kalmar läns företagare bör se över och sätta sig in i vad överenskommelsens faktiska innebörd är. Både Kronoberg län och Kalmar län har omfattande tillverknings- och träindustrier vilket gör länen mer beroende av export till Storbritannien än vad många andra län i Sverige är. Anders Borgehed, regionchef på Sydsvenska handelskammaren, menar att företag redan erfarit oklarheter i avtalet och krångel vad gäller till exempel pappersarbetet som lett till försenade leveranser. Under 2020 minskade exporten till Storbritannien med 18% enligt Annika Cederfeldt, ansvarig för näringspolitisk utveckling på Handelskammaren i Jönköpings län.
 

Läs mer här.

Läs mer här.
 


I december presenterade EU-kommissionen ett förslag för ett nytt finansiellt instrument, Brexit Adjustment Reserve, som riktar sig till de medlemsstater som drabbas hårt av Storbritanniens utträdde ur unionen, utifrån ett territoriellt sammanhållningsperspektiv  och ett ekonomiskt- och socialt perspektiv. Eftersom några av våra regioner har hög exponering mot Storbritanniens marknad, finns det anledning att följa utvecklingen noggrant.