Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2020 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling.


Inför det extrainsatta EU-toppmötet angående flerårsbudgeten för 2021–2027 lade Europeiska rådets ordförande, Charles Michel fram sitt budgetförslag i hopp om att nå en kompromiss. Ett förslag som genererade blandade reaktioner från EU-medlemmarna. Efter långa förhandlingar lyckades man dock inte nå en överenskommelse. Troligtvis kommer ytterligare möten under Kroatiens ordförandeskap leda förhandlingarna framåt, men kanske är det lägre odds att nå en överenskommelse under Tysklands ordförandeskap i rådet. Eller?

Med ambitionen att främja en stark europeisk digital ekonomi kommer nästa programperiod (2021 – 2027) innehålla fler programkomponenter som fokuserar på det digitala kompetenser. Under första delen av 2020 förväntas dessutom EU-kommissionen ta fram ett förslag till digitaliseringsstrategi ”Europe fit for the digial age: Towards a truly European digital society”.  Vi har tittat närmare på komponenter och framtida program som kan vara av intresse för aktörer i Småland-Blekinge-Halland, som likt andra europeiska regionala industrier möter ett växande krav på digitalisering.