EU-kommissionen uppmuntrar offentliga myndigheter, på nationell och regional nivå, representanter från turismsektorn, samt andra intressenter att, den 1 december, delta i en öppen diskussion om utvecklingen av politik som rör turismsektorn. EU-kommissionen har föreslagit fem områden som eventuellt skulle vara av intresse att inkludera i en framtida strategi, nämligen digitalisering, Destination Europa-varumärket, bättre administrativa krav och lagstiftning, kvalitet, och samordning och styrning inom och mellan offentliga och privata aktörer. De uppmuntrar därför privata och offentliga aktörer att delta i diskussionen om en kommande strategi för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling av turismsektorn.

Låter det intressant? Hör av dig till oss på Brysselkontoret!


Det finns idag en stark tro på små- och medelstora företags (SMF) roll i den ekonomiska och regionala utvecklingen vilket har öppnat dörrar för olika EU-finansierade initiativ och program. Inom bland annat COSME, SMF-instrumentet och FIWARE finns det idag möjligheter för företag som utvecklar eller använder sig av dataapplikationer.