Vid eventet Young Women: a key target for rural development blev det tydligt att arbetet som länen i Småland-Blekinge utför i befolkningsfrågan ligger i framkant. Alla invånare är lika viktiga för en regions utveckling men då fler kvinnor än män tenderar att flytta till storstäder är det viktigt att arbeta mot detta. En del av arbetet för att minska migrationen är att främja kvinnligt företagande vilket idag är aktuellt i Småland-Blekinge och som talarna starkt förespråkade.


Möjligheterna för turism är stora inom EU. Som EU:s tredje största ekonomiska sektor främjar turism den europeiska ekonomin genom att skapa tillväxt, öka sysselsättningen och främja den sociala utvecklingen.