Just nu svarar Småland-Blekinge gemensamt på ett samråd om Europa2020-strategin. Europa2020-strategin sätter ramarna för det gemensamma arbetet i EU och påverkar i hög grad våra egna regionala strategier. Med det öppna samrådet vill EU-kommissionen ge möjligheten till aktörerna som arbetar aktivt med strategin att uttrycka sina synpunkter på hur den framtida utvecklingen kan se ut. Att Småland-Blekinge gemensamt svarar på detta samråd är en viktig del av arbetet för regionen att göra sin röst hörd på den europeiska arenan.


Att det finns potential inom träbyggnadsektorn blev efter Brussels Wood Action Days mycket tydligt. Bara inom EU är trätillverkning den femte största industrin som stimulerar den europeiska ekonomin och skapar tillväxt och jobbtillfällen inom bland annat landsbygdsområden.

Initiativet av Brussels Wood Action Days har inneburit en stor beaktande av träinnovation. Att främja träproduktionen anses inte enbart vara ett mer resurseffektivt alternativ utan också ett hållbart alternativ. Därför gick ett stort nätverk av aktörer samman inom trä och skogsindustrin för främjandet av temat ”Wood for growth”, där erkännandet av träinnovation lyftes fram som ett hållbart alternativ för framtiden.