Förslaget om förnyelse av AAL-programmet (ACTIVE ASSISTENT LIVING) för 2014-2020 har nu klubbats igenom av Europarlamentet och Europeiska rådet. Syftet med förnyelsen är b.la. att ge äldre bättre tillgång till högkvalitativ äldreomsorg, öka EU:s konkurrenskraft inom IKT-relaterade produkter och tjänster för en långsiktig och hållbar äldreomsorg samt uppmuntra forskningssamarbete på europeisk nivå för att ta itu med de demografiska utmaningarna som Europas åldrande befolkning medför.  

Förnyelsen innebär även att ansökningsprocessen till AAL-programmet förenklas samt att stöd kommer att ges för genomförandet av European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Budgeten för det nya AAL-programmet kommer ligga på 175 miljoner Euro från EU Kommissionen som en del av Horisont 2020. Utöver detta kommer finansiering att erhållas från industriella partners och medlemstater under en sjuårsperiod med en budget på 700 miljoner euro. 

 

Läs beslutet här


http://www.centralsweden.se/images/transparent.gifLäs om den senaste utlysningen här

 

Den 13 maj pressenterades det nya U-multiranksystemet för universitet och högskolor. Det EU-stöda projektet är ett interaktivt rankningssystem med möjlighet att jämföra utbildningar och universitet runt om i världen. Programmet har skapat med hjälp av undersökningar och data från bl.a. Centre of Higher Education i Tyskland och är byggt på feedback från ca 60 000 studenter från 850 olika lärosäten.