Småland Blekinge South Sweden erbjuder under höstterminen 2014 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Fler än vad tredje av våra praktikanter får jobb i Bryssel efter praktiken!


Almi bjuder in till informationsträffar i Smålandsregionen om möjligheter till EU finansiering för små- och medelstora företag. Utöver Horisont 2020 kommer programmet bl.a. behandla information kring Eurostars & Eureka, Vinnovas planeringsbidrag och Life+ för att kunna ge ökad kunskap kring  finansieringsmöjligheter för projektidéer i små- och medelstora företag.