En påminnelse om seminarium och projekt café kring kulturdriven ekonomiskt och -regionalt samarbete i Östersjöregionen. Seminariet kommer att hållas den 3 april på Goethe Institutet, Rue Belliard 58, 1040 Bryssel, kl.10.30–17.45. Passa på att ta chansen att se hur kultur kan driva utveckling och tillväxt samt att knyta värdefulla kontakter.

Klicka här för anmälan.

Klicka här för program.

För vidare information klicka här.


OECD-studien som gjordes för Småland-Blekinges län visar på att många av de små- och medelstora företag som finns i dessa områden möter problem gällande finansieringsmöjligheter. Näringslivet måste förflyttas upp i värdekedjan, samtidigt finns det idag risker vad gäller offentlig riskfinansiering av näringslivet.