Flygets miljöpåverkan har varit en debatterad fråga i Sverige, som nu också hamnat högt på EU-kommissionens prioriteringslista. I kommissionens klimatneutralitets mål till 2050 finns det ett mål inom transportområdet om att minska utsläppen med 90% till 2050 (i jämförelse med 1990:s nivåer). Tillvägagångsättet för att minska utsläppen inom industrin är i centrum för debatt och i början av 2021 väntas kommissionen anta ett nytt initiativ, ReFuelEU Aviation, för att säkerställa att flygbränsle blir grönt och hållbart. Detta kan vara intressant, inte minst för den utveckling som sker i våra regioner kopplat till hållbart flygbränsle, utan också för att kunna uppnå målet om fossilfrihet då flygtillgänglighet fortfarande har betydelse för vår regionala konkurrenskraft.


Smart specialisering (S3) är centralt inom EU:s regionala innovationspolitik. Arbetsmetoden kan fungera som hävstång till sektorsprogram, interregionala samarbeten och utgör basen för investeringar med regionalfonden. Enligt EU-kommissionen knyter allt fler regioner i EU sina S3 till innovationstjänster och affärsmodeller inom turism, vilket skulle kunna vara av intresse även för SBHSS medlemmar.