I början av maj presenterade EU-kommissionen en uppdatering av EU:s industristrategi som lanserades i mars 2020. Anledningen till att strategin har uppdaterats med kort varsel är pandemins effekter på den inre marknadens resiliens och tillväxt. Därmed adderar kommissionen prioriteringar som fokuserar på industrins motståndskraft till det redan givna fokuset på grön och digital omställning. 


Region, kommun eller innovationsaktör med intresse för Horisont Europa "Kluster 5 Klimat, energi & mobilitet" eller "Kluster 6 Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö"? Anmäl dig till detta matchmaking-event 31 maj - 4 juni! Fyra dagar med infosessessioner, projektpitchar och möten med andra intresserade.