I veckan träffade EU:s kommissionär för sammanhållning och reformer (tidigare regioner och städer), Elisabet Ferreira, representanter för Europas regionala Brysselkontor. Trots att mötet ägde rum virtuellt var diskussionen relativt öppen. Ferreira betonade inledningsvis att EU:s regionala politik har gjort och kommer fortsätta göra stor skillnad i konsekvenserna av Covid 19. Även om krisen långt ifrån är över, kan visst ljus i tunneln skönjas och hittills har konsekvenserna inte blivit lika allvarliga som de kunde ha blivit enligt Ferreira.  


I början av maj presenterade EU-kommissionen en uppdatering av EU:s industristrategi som lanserades i mars 2020. Anledningen till att strategin har uppdaterats med kort varsel är pandemins effekter på den inre marknadens resiliens och tillväxt. Därmed adderar kommissionen prioriteringar som fokuserar på industrins motståndskraft till det redan givna fokuset på grön och digital omställning.