2nd International Symposium on Digital Transformation

The 2nd International Symposium on Digital Transformation är en uppföljning av den framgångsrika första upplagan som hölls i februari 2022. Syftet är att lyfta en diskussion och visa upp olika möjligheter, aktuella insatser och kommande trender inom digitalisering. Ifall du är aktivt involverad i forsknings- och utvecklingsaktiviteter kopplat till Digital Transformations (DT), bör detta vara ett intressant evenemang för dig att närvara på.

Klicka här för mer information om programmet och anmälan!

Tidpunkt: 2023-08-21 00:00 - 2023-08-23 00:00