EU MISSIONS CREATING NEW MARKETS: THE CRUCIAL ROLE OF THE TRIPLE HELIX COLLABORATION

ERRIN och TRAMI-projektet anordnar en träff den 17 maj mellan 9:00-12:30. Temat är hur industri, akademi och offentliga myndigheter kan samarbeta för att uppnå EU:s fem missioner.

Läs mer här. 

Tidpunkt: 2023-05-17 09:00 - 2023-05-17 13:00