A Soil Deal for Europe and Beyond

För att stödja EU Mission: A Soil Deal for Europe anordnar TP Organics ett högnivåmöte den 30 maj i Bryssel. TP Organics är en av de 40 European Technology Platforms som är officiellt erkända av EU-kommissionen, och syftar till att skapa samarbete och partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn inom forskning och innovation genom att bland annat uppmuntra erfarenhets- och kunskapsutbyte. Under eventet arrangeras två panelsamtal – From Soil to Society: Promoting Research and Innovation for Healthy Soils och Celebrating Accomplishments and Charting the Way Forward.

För att läsa mer om eventet klicka här.

Tidpunkt: 2023-05-30 16:00 - 2023-05-30 19:00