Annual Research Conference – panelsamtal om innovation på lokal- och regionalnivå

Som en del av Annual Research Conference (ARC), som är EU-kommissionens flaggskeppsforskningsforum som samlar ledande forskare inom ekonomisk politik på europeisk och nationell nivå, anordnas ett panelsamtal om innovation på lokal- och regionalnivå. Panelen ämnar analysera den mångfacetterade karaktären hos plattsbaserad innovation och konsekvenserna av den rådande geostrategiska fragmenteringen. Utöver detta syftar samtalet även att belysa hur lokala faktorer, som exempelvis institutioner och styrning, spelar en avgörande roll för att forma regional innovationsprestanda. Målet är att erbjuda handlingskraftiga insikter för beslutsfattare, entreprenörer och investerare om hur man bäst kan vårda innovationsekosystem.

Tidpunkt: 2023-11-15 11:30 - 2023-11-15 13:00