Artificial Intelligence and the Digital Economy

Under tre morgnar (7–9:e december) anordnar Academy of European Law (ERA) en digital konferens om artificiell intelligens (AI) och digital ekonomi. Konferensen kommer presentera EU-kommissionens AI-akt som antogs i april 2021 och diskutera hur den fungerar tillsammans med EU:s rättsliga ram för dataskydd och big data.

Konferensen är online och deltagande kostar. Här hittar du mer information.

Tidpunkt: 2022-12-07 09:00 - 2022-12-09 13:30