Artificiell intelligens för den offentliga sektorn

7–9 juni anordnar enheten för interoperabilitet vid EU-kommissionens generaldirektorat för digitala frågor, DG DIGIT och EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) en tvärvetenskaplig konferens om ”Artificiell intelligens för den offentliga sektorn”.

Artificiell intelligens i den offentlig sektorn förknippas för närvarande ofta med insatser för att reglera eller underlätta artificiell intelligens i det vardagliga livet. Samtidigt är tillämpningen av AI inom den offentliga sektorn ofta inte utan stora hinder, till exempel gällande skyddet av personuppgifter eller att höja kompetensen hos personalen inom den offentliga sektorn.

I detta avseende kommer konferensen att ge politiska beslutsfattare och tjänstemän inom den offentliga sektorn samt forskare och företrädare för det civila samhället möjlighet att gemensamt bidra till att identifiera de mest relevanta behoven och målen för AI. Ett starkt fokus kommer att ligga på den vetenskapliga och tekniska aspekten, kryddat med goda exemplen från erfarenheter från olika medlemsstater och lokala förvaltningar.

Fyra webbinarium kommer att hållas den 7–9 juni och behandlar fyra olika ämnen:

  1. Det rättsliga perspektivet (7 juni)
  2. Tillförlitligheten hos AI-tillämpningar inom den offentliga sektorn (8 juni)
  3. AI i praktiken och genomförandestrategier (8 juni)
  4. Att föra AI närmare medborgarna och smarta samhällen (9 juni)

Mer information, agenda och registrering här.

Tidpunkt: 2022-06-07 14:30 - 2022-06-09 17:30