Blue-economy WG: Europeiska partnerskap om vatten

Den 3 maj anordnar ERRIN (European Regions Research Innovation Network) ett möte om blå ekonomi. Mötet kommer att utforska den nuvarande statusen för de två vattenrelaterade europeiska partnerskapen: Water4All och S3-partnerskapet om vattensmarta territorier.

Water4All-initiativet mål är att möjliggöra vattentrygghet för alla på lång sikt genom att öka systematiska transformationer och förändringar över hela vattenforskningens innovationspipeline. Målet med S3-partnerskapet om vattensmarta territorier är att stärka innovationskapaciteten i europeiska regioner bortom resurseffektivitet, för att underlätta nya investeringar baserade på öppen innovationsinfrastruktur och teknik för hållbar vattenförvaltning av kluster i regionala ekosystem.

Under mötet kommer Oliver Bouc, Water4All-programkoordinator, franska nationella forskningsbyrån och Marisa Fernandez, ZINNAE, kluster för effektiv användning av vatten i Zarazoga i Aragon, göra oss sällskap för att presentera partnerskapet. Mötet kommer även innehålla en presentation av Laura Roman, som genomför en studie om EU:s uppdrag för hav och vatten. Roman diskuterar dessutom synergier mellan befintliga RIS3-utarbetningsprocesser på regional nivå, för att dela mer information om studien och motiveringarna bakom det.

Läs mer om mötet och anmälan här.

Tidpunkt: 2022-05-03 10:00 - 2022-05-03 11:30