Brysselkontorets ägartour

Under veckan besöker Brysselkontoret en region per dag och träffar tjänstepersoner, politiker och andra regionala aktörer.

Tidpunkt: 2022-01-24 00:08 - 2022-01-28 17:00