Cities on the fronline of the Energy Crisis

För att belysa lokala initiativ och aktiviteter, anordnar EU-kommissionen en konferens den 30 mars i Bryssel (09:00 – 13:00), som riktar sig till borgmästaravtalet och dess relevanta aktörer. Fokus i år är att lyfta den lokala och regionala responsen på energikrisen och diskutera hur sådana initiativ kan vara grund för långsiktiga strategier på en större nivå. Trots svåra utmaningar har lokala och regionala aktörer lyckats visa en stark beredskap och återhämtningsförmåga, genom att implementera lågkostnadsåtgärder för att effektivt minska energiefterfrågan inom offentliga platser och samtidigt ökat sitt bruk av förnybar energi.

Evenemanget är på plats i Bryssel och anmälan stänger 23 mars. För mer information angående konferensen och kring anmälan, se länken nedan. Hör av dig till Brysselkontoret om du vill delta.

Welcome | Covenant of Mayors EU Conference 2023 (covenantofmayorsconference2023.eu)

Tidpunkt: 2023-03-30 09:00 - 2023-03-30 13:00