Citizen Engagement – Accelerate the Clean Energy Transition

Detta webinarium är del av EUSEW Sustainable Energy Days och dyker in på hur vi kan engagera medborgare för att underlätta omställningen till grön energi och nå målen i planen RePowerEU. Under webinariumet kommer olika initiativ och projekt som finansieras av EU-kommissionen att diskuteras samt hur vi kan minska efterfrågan på energi från bostäder och kostnaden för dess invånare. Målet är att få en bättre inblick u hur vi snabbare kan ställa om till grön energi i redan existerande byggnader genom att öka medborgarengagemanget till renovering.

Läs mer om webinariumet här!

Tidpunkt: 2023-06-05 14:00 - 2023-06-05 15:30