Culture Makes the Cities Stronger

Den 24 april arrangeras evenemanget Culture Makes the Cities Stronger där deltagare får information om vad som krävs för att vinna titeln Baltic Cultural Pearl 2025. Information om Interreg-projektet BSR Cultural Pearls kommer även presenteras och vikten av kultur och motståndskraftiga samhällen för en välmående Östersjöregion kommer diskuteras.

Evenemanget organiseras inom ramen för The European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) och äger rum online kl. 10.00-12.00 eller på plats i Warszawa kl. 09.30-16.00.

 

Tidpunkt: 2024-04-24 09:30 - 2024-04-24 17:30