Deadline: Samråd gällande KPI för att mäta digitala mål

Just nu är ett samråd öppet för att tycka till om nyckeltalen (Key Performance Indicators – KPI) för att mäta utvecklingen mot de digitala målen enligt EU:s policyprogram för det digitala decenniet 2030. Samrådet är öppet fram tills den 13 mars. Följande är bara några exempel på KPI:er som ska användas för att mäta utvecklingen mot de digitala målen: grundläggande digitala färdigheter ska mätas genom antal procent av individer mellan 16–74 år; andelen tillhandahållande av viktiga offentliga tjänster för medborgare online; tillgång till e-hälsojournaler; procentuella andelen hushåll som täcks av internet med hög kapacitet; antal procent av befolkade områden med 5G-täckning; antal anställda IKT-specialister; andel av företag som använder artificiell intelligens; tillgång till e-ID.

Via följande länk kommer ni åt utkastet för beslutet för att läsa mer om syftet och alla KPI:er som inkluderas. Där kan ni även dela era tankar eller synpunkter kring hur digitala mål inom dessa områden bör nås eller andra viktiga synpunkter och medskick till EU-kommissionen.

Tidpunkt: 2023-03-13 00:00 - 2023-03-13 00:00