Deadline: Samråd om reform av EU:s energimarknad

Den senaste tidens händelser i Europa har visat på vissa brister och utmaningar i EU:s energimarknad som kräver åtgärder, speciellt där gaspriserna inte påverkar det slutgiltiga elpriset i lika stor uträckning. EU-kommissionen kommer därför presentera ett reformförslag i mars 2023 med målet att främja förnybar energi, frikoppla gaspriset från andra energislag och stärka Europas energimarknad.

Som en del av processen så har EU-kommissionen öppnat ett samråd för att få in åsikter och synpunkter på nuvarande regelverks funktion samt hur det kan utvecklas. Samråder är öppet fram till 13 februari.

För att delta, fyll i följande enkät. Observera att registrering/inlogg krävs.

Läs mer om samrådet här

Läs mer om initiativet här.

Tidpunkt: 2023-02-13 00:00 - 2023-02-13 00:00