Det nya ERA

Det slovenska ordförandeskapet i Europeiska rådet organiserar en konferens om det nya European Research Area (ERA). ERA syftar till att skapa ett gränslöst forskningsområde och har funnits sedan många år. I EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa ligger det under pelare ett (Spetsforskning). Den intresserade har nu möjlighet att följa den diskussionen om hur ERA bör utvecklas framöver.

Läs mer här!

Apropå ERA, 9 november planerar nätverket ERRIN ett infomöte. Till mötet söker de 1-2 två goda exempel på innovationsdrivna ekosystem att marknadsföra.

Tidpunkt: 2021-10-26 13:00 - 2021-10-26 15:00