Digitalising Europe’s railways: what’s in for passengers and freight?

Sydtyrolska ordförandeskapet för Brenners aktionsgrupp för järnvägen, som består av provinsen Bolzano/Bozen och dess handels-, industri-, hantverks- och jordbrukskamrar bjuder in till ett evenemang kring digitalisering av Europas järnvägar med fokus på de gränsöverskridande och trafikomställande problem som kan uppstå vid implementering av ny teknik.

Kollektivtrafiken, specifikt tåget är ett klimatsmart alternativ till andra färdmedel och utveckling av järnvägen ingår som ett av målen bland transportsektorn för EU:s arbete mot en grön omställning. Evenemangets syfte är att visa på konkreta tekniska lösningar, samt projekt, som ökar kapaciteten av tåg eller stödjer i bytet av väg till järnväg.

Detta hybrida event sker den 17:e november och anmälan görs via länken.

 

Tidpunkt: 2022-11-17 14:00 - 2022-11-17 17:30