ERRIN Bioeconomy and ICT WG: Bioeconomy meets data

ERRIN:s arbetsgrupper för bioekonomi samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) anordnar ett digitalt möte där tre till fyra framgångsrika regionala exempel på projekt inom dataanvändning med koppling till bioekonomi kommer presenteras.

Ett av exemplen kommer från institutionen för bioekonomi vid Jyväskylä University of Applied Sciences och berör användandet av jordbruksdata för att främja beslutsfattande, ledarskap och utveckling av nya affärsmodeller inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Mer information, agendan för mötet och länk till anmälan finns här.

Tidpunkt: 2022-11-23 10:00 - 2022-11-23 11:30