ERRIN HEALTH WG MEETING: MENTAL HEALTH

Det här mötet med ERRIN:s arbetsgrupp för hälsa kommer ge en översikt över Europeiska kommissionens “A Comprehensive Approach to Mental Health” och vad det kan innebära för regioner. Mötet kommer att äga rum fysiskt, kl. 16.00-18.00 den 19 september 2023 på ERRIN:s kontor i Bryssel.

Under mötet kommer Francesca Centola, Policy and Knowledge Officer, Mental Health Europe berätta om meddelandet från Europeiska kommissionen om “A Comprehensive Approach to Mental Health”, följt av en kort frågestund. Detta kommer att följas av tre regionala exempel på hur psykisk hälsa har integrerats i regional politik och fungerar i praktiken.

Till detta kommande möte letar ERRIN:s arbetsgrupp efter två regionala exempel på bästa praxis för psykisk hälsa. Vänligen skicka dina bidrag till gaia.marotta@errin.eu och lucy.hammond@errin.eu senast den 4 september kl. 17:00. Mejlet ska innehålla en kort beskrivning av det föreslagna exemplet – en kort översikt över aktiviteten/projektet och dess mål och de aktörer som är involverade i den. Till detta möte kommer vi att prioritera exempel som kan presenteras personligen.

Kontakta Sandra på Brysselkontoret vid intresse att delta eller om ni vill skicka in bidrag över hur ni arbetar med psykisk hälsa!

Tidpunkt: 2023-09-19 16:00 - 2023-09-19 18:00