ERRIN ICT WG: Towards digital transformation of public services – networking session

Sandra bevakar.

Digital omvandling av den offentliga sektorn är alltmer en prioritering på regional och lokal nivå för att effektivisera både intern verksamhet samt leverering av externa tjänster till intressenter, inklusive medborgare. På samma gång blir olika teknologier som AI och Big Data mer tillgängliga och utbredda när det kommer till deras potentiella användning. Utbyte av befintlig praxis, utmaningar och lösningar möjliggör utveckling av nya gemensamma förhållningssätt till de problem som uppstår, vilket kan vara en av nyckelfaktorerna för ett hållbart genomförande av digital omställning i offentliga förvaltningar.

Detta möte organiserat av ERRIN:s ICT Working Group och kommer att erbjuda alla intresserade ERRIN-medlemmar en chans att få reda på mer om tillgängliga sätt att engagera sig för att åstadkomma digital omvandling av offentliga tjänster i sina respektive regioner och städer.

Nuvarande möjligheter inom ERRIN:s DT4REGIONS-projekt och Living-in.EU-initiativet kommer också diskuteras, tillsammans med regionala insikter. En nätverkssession kommer att följa, som ett tillfälle att utbyta specifika erfarenheter och identifiera områden för potentiell samverkan mellan regionala och lokala företrädare.

Tidpunkt: 2022-10-13 16:00 - 2022-10-13 19:00