ERRIN: SOIL MISSION MANIFESTO

Brysselkontoret vill tipsa om ett möte som nätverket för forskning och innovation för regioners (ERRIN) arbetsgrupp för Bioekonomi kommer att anordna den 18 april. Syftet är att diskutera och lyfta EU:s forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europas uppdrag A Soil Deal for Europe som ämnar att leda övergången och utvecklingen av friska jordar till år 2030.

Mötet kommer att presentera ”Soil Mission Manifesto”, ett icke-bindande dokument som understryker vikten av lokala och regionala aktörers engagemang för att driva en hållbar jord- och markförvaltning. Som Brysselkontoret nämnt i ett tidigare veckobrev, sker mötet på plats i Bryssel och kommer att bevakas av Brysselkontoret. Är ni intresserade av att ta del av anteckningar från mötet, kontakta Mahir.tatarevic@sbhss.eu.

För mer information, klicka här. 

Tidpunkt: 2023-04-18 09:30 - 2023-04-18 12:00