ERRIN-möte om jämställdhetsplanen

Bevakas av Linnéuniversitetet

Den 25 maj bjuder ERRIN:s arbetsgrupp för politiska frågor in till möte som kommer att fokusera på jämställdhetsplanerna.

Från och med 2022 är det obligatoriskt att ha en jämställdhetsplan för alla offentliga organ som vill delta i projekt inom Horisont Europa. Detta är ett viktigt steg för jämställdhet inom forskning och innovation på EU-nivå. Samtidigt har de regionala och lokala myndigheterna en allt större roll att spela för att maximera effekterna av Horisont Europa-projekten, i synnerhet då det är avgörande för att genomföra forskningsresultat och för att sprida och upprätthålla innovation. Detta gäller särskilt för genomförandet av Horisont Europas uppdrag eftersom många uppdragsrelaterade ansökningsomgångar är direkt inriktade på lokala och regionala myndigheter.

Mötet kommer att vara ett tillfälle att lyssna på Mina Stareva, sektorschef för genusfrågor på generaldirektoratet för forskning och innovation på EU-kommissionen. Deltagarna kommer få chansen att bättre förstå hur kraven på jämställdhetsplanerna gäller för lokala och regionala myndigheter, samt dela med sig av sina frågor och goda exempel på hur man som lokal och regional myndighet kan uppfylla kravet på planerna.

Registrering behövs inte, det är bara att följa länken nedan för att delta i mötet,

Gå med i mötet här

Tidpunkt: 2022-05-25 10:00 - 2022-05-25 11:00