Ett övergripande synsätt på mental hälsa

Den 21 april, mellan 10:00 och 12:00, anordnar kommissionen ytterligare ett onlineevenemang för att samla in konkreta idéer om åtgärder för mental hälsa från intressenter för att stödja kommissionens arbete med en övergripande strategi för mental hälsa.

Klicka här för mer information och för anmälan.

Tidpunkt: 2023-04-21 10:00 - 2023-04-21 12:00