EU Bioeconomy Conference

Hur kan bioekonomin bidra till att hantera balansgången mellan å enda sidan våra energi- och industribehov, och å andra sidan våra ökade klimat- och biodiversitetsmål? Det är några av de spännande och dagsaktuella frågorna som kommer att avhandlas på EU-kommissionens konferens om bioekonomi i oktober.

Konferensen tar sikte på de stora frågetecknen kring genomförandet av den Gröna given i utmanande tider med parallella och förstärkande energi- och geopolitiska kriser.

I det fullspäckade programmet ingår presentation av EU-kommissionens rapport över genomförandet av EU:s strategi för bioekonomin (som lanserades tidigare i somras) samt föreläsningar kring en hel del framgångsrika exempel på EU-finansierade forskning och innovation på det bioekonomiska området.

Konferensen anordnas i hybridformat från Bryssel den 6-7 oktober.

Läs mer här.

Tidpunkt: 2022-10-06 00:00 - 2022-10-07 00:00