EU Design Day 2024

Den 12:e upplagan av EU Design Day går av stapeln den 28 maj 2024 i Bryssel. Årets tema är “From citizens for citizens: How can third places strengthen our sense of community?” 

De tre tematiska panelerna kommer att handla om:

  • Den gröna och digitala omställningen
  • Samhällsutmaningar
  • Samarbete med lokala myndigheter

Tidpunkt: 2024-05-28 00:00 - 2024-05-28 23:59