EU Design Days

Efter flera år har de årliga dagarna EU Design Days etablerats som ett koncept och varumärke som intresserar designers, forskare, småföretag, lagstiftare, tjänstepersoner från regioner och EU-kommissionen. Målet är att lyfta fram design och kreativitet som ett verktyg för innovation och för att tackla samhälleliga utmaningar samt att stimulera till samarbete. Dagarna erbjuder ett utmärkt tillfälle att profilera din regions styrkor inom design och sammanföra dem med andras kompetenser.

Design Days gränsar mellan flera eventtyper; seminarier, workshops, paneldebatter, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Tolkningen av design är bred och inrymmer allt från utformning av offentlig service till industriell design – egentligen det mesta som ryms inom den kreativa och kulturella sektorn.

I år går eventet av stapeln 1 december och det är i skrivande stund oklart om eventet sker i fysisk eller digital form. Årets tema blir Design contributing to the green transition, en hänvisning till hur vi kan nå målen i EU-kommissionens vägledande strategi ”Den gröna given”.

Nätverket ERRIN:s (som är medarrangör) arbetsgrupp för design och kreativitet efterfrågar nu goda exempel som visar hur den gröna övergången sker i medborgarnas vardag och involverar innovativa och kreativa lösningar. En möjlighet för Småland-Blekinge-Hallands alla duktiga aktörer. Förslag ska inkommit till ERRIN innan 21 september. Hör av dig till Sven för att få veta mer!

Tidpunkt: 2021-12-01 00:00 - 2021-12-01 23:00