EU Green Week 2023

EU Green Week är det årliga tillfället att debattera, bli bekant med eller till och med fira EU:s miljöpolitik.

Det är ett tillfälle att fira de framsteg vi har gjort och att uppmuntra individer, samhällen och organisationer att vidta starkare åtgärder i framtiden – att skydda, bevara och återställa vår miljö, för nu och för framtida generationer, samtidigt som vi ständigt främjar hållbar utveckling.

Under veckan arrangeras flera olika evenemang om klimat, miljö och vägen framåt. Läs mer här!

Tidpunkt: 2023-06-03 00:00 - 2023-06-11 00:00