EU-kommissionens arbetsprogram 2023 presenteras

Den 18 oktober presenterar EU-kommissionen sina prioriteringar för det kommande året. Arbetsprogrammet omfattar information om tidplan för publicering av samråd, nya lagförslag och initiativ.

Tidpunkt: 2022-10-18 00:00 - 2022-10-18 00:00