EURACTIV: Kan teknologiska framsteg i sjukvården leda till mer jämlik hälsa?

Den 3 maj anordnar EURACTIV en hybridkonferens för att diskutera forskning och innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, och vilken roll det har i att bekämpa ojämlikheter i hälsa.

Frågor som kommer diskuteras är bland annat:

  • Vilka är de största ojämlikheterna i hälsa och de följande utmaningarna i hela EU? Hur hanterar olika medlemsstater dem?
  • Hur har ny teknik bidragit till att uppnå betydande förbättringar på lokal nivå?
  • På vilka sätt kan innovationer inom diagnostik bidra till att stärka hälsan hos individer och samhällen samtidigt som man bekämpar ojämlikheter?
  •  Vad har vi lärt oss av Covid-19 i kampen mot ojämlikheter?

Läs mer om eventet och anmälan här! 

Tidpunkt: 2023-05-03 12:00 - 2023-05-03 13:45