European Cluster Conference 2024

Den europeiska klusterkonferensen 2024 syftar till att lyfta fram kusternas, och den europeiska plattformen för klustersamarbete, roll i att främja EU:s industriella prioriteringar, främja diskussioner och samla in feedback från årets prioriteringar. Konferensen kommer fokusera på ämnen som  den gröna- och digitala omställningen, kompetens, finansiering och teknik.

Klusterorganisationer, företagsstödjande organisationer, europeiska, nationella, regionala eller lokala beslutsfattare eller myndigheter, forskningsorganisationer och företag uppmanas delta. Läs mer om konferensen och hur ni anmäler er här. 

Tidpunkt: 2024-05-07 09:00 - 2024-05-08 17:15