European Strategy for Universities: How to reinforce links with regions

European Regions Research & Innovation Network (ERRIN) bjuder in till ett digitalt möte för att berätta mer om hur banden mellan europeiska universitet och regioner kan stärkas. Lyssna till detta seminarium torsdagen den 24 februari 09:30 – 11:15.

EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur samt generaldirektorat för forskning och innovation kommer medverka och presentera den nya europeiska universitetsstrategin och dess kopplingar till existerande EU sektorsprogram såsom Erasmus+, Horisont Europa och Digitala Europa. Dessutom kommer Frankrikes ständiga representation presentera det franska ordförandeskapets perspektiv inom ämnet. Detta är alltså ett bra tillfälle för er att lyssna till hur våra regioner och universitet kan stärka sina band ytterligare. 

Läs här för mer information om evenemanget!

Tidpunkt: 2022-02-24 09:30 - 2022-02-24 11:15