European Tourism Day 2023

Efter fem år är Europeiska turistdagen äntligen tillbaka!

Efter flera utmaningar de senaste åren anordnar Europeiska Kommissionen ett heldagsevent där turismens ekosystem och utveckling kommer diskuteras i relation till den gröna och digitala omställningen samt kraven på kompetenshöjning.

Eventet grundar sig i den nya European Tourism Agenda 2030 och kommer erbjuda olika verktyg och metoder för att ställa om turismen i linje med resterande EU-mål. Eventet äger rum i Bryssel den 5 maj men går även att följa online. Mer information om European Tourism Day 2023 hittar ni här, samt anmälan! 

Tidpunkt: 2023-05-05 09:00 - 2023-05-05 18:00