EWRC: EU Mission ‘restore our ocean and waters’: the regional dimension

Brysselkontoret bevakar.

Workshop som handlar om missionen att återställa havens och vattnens hälsa genom att skydda och återställa marina ekosystem och dess biologiska mångfald, samt förebygga och eliminera föroreningar av våra hav och vatten. Denna workshop kommer att presentera läget för missionens genomförande och diskutera hur regioner och städer kan engagera sig.

Läs mer här.

Tidpunkt: 2022-10-11 16:30 - 2022-10-11 18:00