EWRC: Pact for Skills – Enabling the green transition in automotive regions

Brysselkontoret bevakar.

Workshop om det regionala arbetet kring både den gröna och den digitala omställningen. Fokus kommer ligga på initiativ och projekt som haft syfte att öka kompetens och kunskap hos arbetsstyrkor för att tackla de utmaningar, en ökad tekniskt utveckling ställt på samhället.  Regioner och kommuner kommer ge exempel på erfarenheter av särskilda träningsprogram inom kompetensförsörjning.

Läs mer här.

Tidpunkt: 2022-10-10 16:30 - 2022-10-10 18:00