EWRC: Realising the potential of digital health transformation in Europe

Brysselkontoret bevakar.

Digitalisering är centralt inom samtliga policyområden, inte minst hälsa. EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag på en ny europeisk omsorgsstrategi samt ett europeiskt hälsodataområde. Dessa förslag ska bistå den digitala omställningen i Europa, och evenemanget under EWRC kommer, utifrån nuvarande situation, diskutera hur regioner och medlemsländer kan fortsätta arbetet inom digitalisering framåt, och samtidigt säkerställa kvalitativ och hållbar vård.

Tidpunkt: 2022-10-12 11:30 - 2022-10-12 13:00